Wilt u een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, een akte van levering van een woning, BV oprichten of anderszins een deskundig advies dan hoeft u daarvoor niet meer naar het kantoor van de notaris. Want met Notarcam voert u een face-to-face videogesprek met uw (kandidaat)notaris. Wanneer afstand of tijd een rol speelt is deze manier van communiceren dé oplossing. Ook in de avonduren!

Van eerste gesprek tot definitieve actie

  1. Via Notarcam.nl gaat u naar afspraken en geeft u aan op welk tijdstip u een videocall via Notarcam wenst en welk onderwerp u wenst te bespreken. Notarcam is volledig beveiligd en op geen enkele wijze voor derden toegankelijk.
  2. Na de videocall ontvangt u een ontwerp van de akte.
  3. Uniek is dat u voor het passeren van de definitieve akte ook niet meer naar het kantoor van de notaris hoeft te komen. Wij zenden u de definitieve akte per post toe (in volmachtsvorm) u stuurt deze ondertekend retour (antwoordenveloppe wordt meegezonden).
  4. Wij uploaden het door u retour gezonden stuk binnen het Notarcam systeem en wij hebben nog 1 x een videocall. De definitieve akte wordt dan doorgenomen en u bevestigt uw akkoord.
  5. De akte wordt vervolgens gepasseerd op het notariskantoor zonder dat u daar zelf bij aanwezig hoeft te zijn. Een unieke service!